Thông tin khách hàng

Phương thức nhận hàng

- Giao hàng : + 20.000 VND

- (Nhận hàng trong 1-2 giờ)

Phương thức thanh toán

Bạn vui lòng chuyển tiền trong 3 ngày tới 1 trong các tài khoản sau:
Ngân hàng Vietcombank (chi nhánh Hà Nội)

Tên tài khoản: Công ty CP Bán Lẻ Trực Tuyến OSS Việt Nam.

Số tài khoản: 0451000227086

Ngân hàng Vietinbank (chi nhánh Hoàng Mai)

Tên tài khoản: Công ty CP Bán Lẻ Trực Tuyến OSS Việt Nam

Số tài khoản: 102010001516494

Ngân hàng Agribank (chi nhánh Đống Đa)

Tên tài khoản: Bùi Vinh Quang

Số tài khoản: 1505205144046

Thông tin đơn hàng